• Học sinh bị mất gốc, chưa nắm được kiến thức cơ bản, chưa có kĩ năng tính toán, làm Văn và trình bày bài hoặc các bạn đang rất sợ học Toán, Văn.
  • Học sinh có năng lực học trung bình, khá trở lên, kỹ năng làm bài chưa tốt, còn nhầm lẫn, sai sót, chưa tự tư duy cách làm bài.
  • Học sinh có năng lực giỏi, tư duy tốt, khả năng tự học cao, học sinh đang học trường chuyên, lớp chọn, mục tiêu thi vào các trường điểm cao.
  1. Hình thức học
  • Học Toán trực tiếp
  • Giáo viên tương tác 1 – 1 với học sinh
  • Môi trường tạo điều kiện cho học sinh thực hành.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.