Khóa học dành cho ai?

  • Học sinh lớp 2 bị hổng kiến thức, mất căn bản, đang tự ti, sợ học Tiếng Việt
  • Học sinh chưa có kĩ năng đọc – hiểu, phần tiếng việt và tập làm văn chưa tốt. Ngôn ngữ còn hạn chế.
  • Học sinh có khả năng ngôn ngữ tốt, có khả năng tham gia các cuộc thi tiếng Việt.

 

Mục tiêu của khóa học

Khóa học giúp trẻ tạo thói quen về tính kiên trì, tập trung, rèn luyện về kĩ năng đọc – hiểu- nghe – nói; Mở rộng tư duy và ngôn ngữ để học tập tốt hơn.

 

Nội dung của khóa học

  • Tăng kỹ năng đọc hiểu, vốn từ, làm văn
  • Hình thành năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học sinh
  • Tăng hiểu biết chung về thiên nhiên, con người và xã hội
  • Phát triển các năng lực chung tự học, tập trung, sáng tạo.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.