Khóa học dành cho ai?

 • Học sinh bị hổng kiến thức, mất căn bản, đang tự ti, sợ học Toán
 • Học sinh có lực học trung bình đến khá, cần rèn luyện khả năng vận dụng các bài toán tổng hợp, tính kiên trì, tập trung sâu để học tốt hơn
 • Học sinh có lực học khá giỏi, tư duy tốt, khả năng tự học cao, muốn vào trường chuyên, lớp chọn

Mục tiêu của khóa học

Khóa học giúp trẻ tạo thói quen học tập trung và làm quen với việc học một cách nghiêm túc hơn. Giúp trẻ nắm chắc kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó, trẻ sẽ nhận biết và làm được các bài tập tư duy tổng hợp của các dạng bài

 • Kiến thức

Nắm chắc kiến thức sách giáo khoa. Bên cạnh đó, làm chủ các bài toán nâng cao của dạng toán trung bình cộng, dạng toán tổng hiệu, các dạng toán tư duy của phân số, dạng toán tìm tổng khi biết giá trị của 1 phân số

 • Kỹ năng 

Kỹ năng làm việc nhóm, sự tập trung và chủ động sáng tạo giải quyết bài toán theo cách của mình

 • Tư duy 

Tư duy kiến thức chủ động, có ý chí tự học, muốn làm tốt hơn, muốn chinh phục các nấc thang cao hơn, kiên trì để đạt được mục tiêu

 

Nội dung khóa học

 • Mở rộng phạm vi các số đến lớp triệu
 • Ôn tập các đơn vị đo khối lượng và đơn vị đo độ dài
 • Các bài toán nâng cao của dạng toán trung bình cộng, dạng toán tổng hiệu
 • Các dạng toán tư duy của phân số, dạng toán tìm tổng khi biết giá trị của 1 phân số
 • Nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt, hai đường thẳng vuông góc, song song
 • Làm quen với hình bình hành, hình thoi và cách tính diện tích các hình

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.