Khóa học dành cho ai?

  • Học sinh lớp 10 bị hổng kiến thức, mất căn bản, đang tự ti, sợ học Văn.
  • Học sinh chưa có kĩ năng đọc- hiểu, phần tiếng việt và tập làm văn chưa tốt. Diễn đạt còn sơ sài, ngôn ngữ còn hạn chế, chưa biết cách lập luận
  • Học sinh đam mê môn Ngữ Văn, có khả năng tham gia những cuộc thi chuyên Văn, tham gia các kì thi trong nước và Quốc tế.

Mục tiêu của khóa học

Khóa học giúp học sinh tạo thói quen về tính kiên trì, tập trung, rèn luyện về kĩ năng đọc – hiểu- nghe – nói; Mở rộng tư duy và ngôn ngữ để học tập tốt hơn.

 

Nội dung của khóa học

– Cách tạo lập văn bản dễ dàng (phân tích và tổng hợp, chuyển đoạn, tách đoạn, liên kết trong đoạn văn)

– Làm các bài văn theo các phương thức biểu đạt

– Tìm hiểu về tác giả (vị trí, đóng góp của tác giả trong lịch sử văn học và đặc điểm cuộc đời, xã hội đương thời ảnh hưởng đến ngòi bút và sự nghiệp văn chương) & tác phẩm (hiểu được nội dung của văn bản;

– Đặc điểm, luyện tập và vận dụng được các đơn vị kiến thức hỗ trợ cho đọc hiểu văn bản, tập làm văn và trong quá trình sử dụng ngôn ngữ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.